Informácie o nás

Aký je sarplaninec? 

Je hrdý, sebavedomý, rozvážny, stáročiami naučený samostatne myslieť a rozhodovať sa, v kruhu svojej rodiny veľmi nežný a pozorný, na svojom teritóriu pre cudzích nebezpečný. Mimo svojho územia si nevšíma cudzích. Má užasnú pamäť. Je úplne oddaný a verný svojej rodine, ktorú je pripravený chrániť, hoci by ho to stálo život.

 

" Nie je zbytočne agresívny, pretože je inteligentný. Rozozná človeka, ktorý len prechádza okolo, od toho, ktorý ide kradnúť. Je pokojný, ale keď vidí, že je to potrebné, mení sa na neohrozeného a nekompromisného psa "  Prof.Slobodan Pavlovič

 

sarplaninac-club.sk/wp-content/up loads/2011/02/profil-plemena.pdf

sarplaninac-club.sk/wp-content/uploads/2011/02/standard.pdf